Erdélyi Fiatalok

    folyóiratok   » Erdélyi Fiatalok
     
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

1930. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Erdélyi Fiatalok

László Dezső: Az erdélyi magyar ifjúság lelki arca

Demeter János: Az erdélyi magyar ifjúság kapcsolatai a népel

Dr. Fábián Dániel: Az erdélyi magyar ifjuság feladata a kisebbségi autonómia területén

Fiatal magyarok:

Új Magyar Föld (Biró Sándor )

Úttörő fiatalok (Mikó Imre)

A Vajdasági Irás novemberi száma

Fiatalok munkája:

Dánér Lajos Átkunk (László Dezső) Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI.-XIX. századi kéziratos énekes könyvei (Dr. Jancsó Elemér)

Egyesületi élet:

Az unitárius ifjúság munkában. Az IKE. A Róm. Kath. Népszövetség ifjúsági szakosztálya. A Székelyek Kolozsvári Társaságának ifjusági bizottsága. Hányan vagyunk?

Szerkesztőség hírei

1930. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Balázs Ferenc: Nép, nemzet, faj

Dr. Péterffy Jenő: Az erdélyi magyar ifjuság jövője

Dr. Jancsó Elemér: Miért kell ismernünk a magyar irodalmat?

Erdélyi fiatal-sors

Az Erdélyi Fiatalok fogadtatása

Fiatal magyarok:

Úttörő fiatalok II. (Mikó Imre)

Új Magyar Föld II. (Jancsó Béla)

A mi könyveink:

Makkai Sándor: Egyedül. (— r. —)

Fiatalok munkája:

Debreczeni László: Erdélyi református templomok és tornyok (dr. Parádi Kálmán). Gagyi László novellái (Jancsó Béla). Dr. Jancsó Elemér. László Dezső: Az erdélyi ref. egyház története, Bethlen Gábor keresztyén élete

Egyesületi élet:

A DFEIK egyetemi hallgató csoportja. A kolozsvári IKE. A Róm. Kath. Népsz. ifj. szakosztálya. A Székelyek kolozsvári Társaságának ifjúsági bizottsága által rendezett jogi és közgazdasági szemináriumok és ismeretterjesztő

1930. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Tornyosuló viharfellegek

Dr. Parádi Kálmán: Az erdélyi magyar orvosi jövő

Dr. Kristóf György: Irodalomtanításunk

Dániel Viktor: Iskola és irodalom

László József: Valamit a „szociális”-ról

Gagyi László: A magyar tanítóság problémái

A bukaresti magyar diákok. (Bakk Péter)

Fiatal magyarok:

Diákvilág. (—r.—)

Párisi Reformátusok Lapja (Dr. J. E.)

Magyar Diákszemle

A mi könyveink:

Kós Károly: Erdély. (Debreczeni László.)

Fiatalok munkája:

Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot. (Székely László.)

Egyesületi élet:

A Róm. Kath. Népszövetség ifj. szakosztálya hirei. I. K. E.

hirei. Ismerkedési est a Ref. Kollegiumban

1930. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: Egyetemi egyesület felé

Vita Zsigmond: Faj vagy nemzet

Jancsó Béla: Kezdeményezés és szervezettség

Dr. Császár Károly: Az irodalomtanitási válság okai

Szabó István: A tanárkérdés

Szentiványi Elek: Egy új kötelesség

Babos Sándor: Kipergő búzaszemek

Demeter Béla : Gazdasági válságunk

Nagy József: Az Ifjú Erdély

Méliusz N. József: A Barabás Miklós céh megalakulásához

Fiatal magyarok:

Magyar Diákszemle. (László József.)

Nemzetgyalázás vagy fajszeretet?

Fiatalok munkája:

„Egyházellenes-e iparos ifjúságunk ?” (László Ferenc.) — Előadás Móricz Zsigmondról. — Pogány Albert: Kazinczy nyelvújitása. (Dr. Jancsó Elemér.)

Egyesületi élet:

A Róm. Kath. Népszövetség ifj. szakosztálya, — Az unitárius ifjuság hirei. — Az IKE főiskolás konferenciája. — A székelyek kolozsvári Társasága ifj. bizottságának előadásai. — Végzett társaink.

1930. 5. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csögör Lajos: A jövő egység útjai

B. Bányai László: Párisi levél

Balázs Ferenc: Fajtánkért küzdjünk-e?

Szentimrei Jenő: Iskola — élet — irodalom

Papp Ferenc: A diáksegélyezéshez

Demeter Béla: A közigazgatási pálya

László József: A tanárkérdéshez

Rácz József: A Jóbarát

— : K. M. E. H. E

Fiatal magyarok:

Új Magyar Föld III (Jancsó Béla).

A Mi Lapunk (ifj. Kristóf György)

Fiatalok munkája:

Dr. Balogh András: Az erdélyi magyar népsebészetről. Kováts József: Török Gyula élete (dr. Jancsó Elemér)

Egyesületi élet:

A bukaresti Koós Ferenc Kör — A Róm. Kath. Népszövetség ifjusági szakosztálya. — Dávid Ferenc Egylet. I. K. — A Székelyek Kolozsvári Társasága ifjusági bizottságának hirei

1930. 6. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Demeter János: Vissza a faluba

Balogh Edgár: A regösjárástól a szociografiai intézetig

Balázs Ferenc: Mit tehetnek a tanult emberek a falu érdekében

Demeter Béla: Az Országos Magyar Földhitelintézet

Dr. Parádi Kálmán: A magyar falu egészségügye

Hogyan tanulmányozzam a falu életét? Az Erdélyi Fiatalok pályatételei

Gyarmathy Árpád: Vakvágányon. — Kacsó Sándor regénye

Dr. Parádi Kálmán: Fiatalok összetartása nélkül

Kováts József: Az Erdélyi Fiatalok estélye Tordán

Fiatal magyarok:

A szegedi Bethlen Gábor-kör tanyamunkája. A Magyar Diákszemle II. száma (Jancsó Béla)

Szemle:

Nostrifikálások megoldása felé (Jancsó Béla), A Tizenegyek antológiájánakévfordulójára. A R.M.D.Sz. első ifj. dalosversenye. Hozzászólás (ifj. Szabó Géza). Cserkészet (Jancsó Béla)

Fiatalok munkája:

Számadó György: Most csak ennyi (Jancsó Béla)

Egyesületi élet:

A Székelyek Kolozsvári Társasága Ifj. Bizottságának egy évi munkája. Az Ifjusági Keresztyén Egyesület az 1929/30 évben (S. Nagy Béla). Rövid visszatekintés a Róm. Kath. Népszövetség Egyetemi Szakosztályának évi munkás

1930. 7. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dsida Jenő: Egyesületi munkamegosztás

B. Bányai László: Kisebbség és nyelv

Szilágyi Olivér: Mit kivánunk középiskoláinktól ?

Vargha Lajos: A diaksegélyezésről

Ifj. Ferencz József: A külföldi továbbtanulás kérdésről

Az Erdélyi Fiatalok falúpályázatának biráló bizottságai

Mikó ImrE: Jogi szeminárium

Fiatal magyarok:

Magyar Diákszymle I. 3—4 sz. (László Dezső), Református Diákmozgalom VII. I. sz. (L. D.) Fábián Dániel és József Attila:

Ki a faluba. (J. B.) A sarlósok nyári falu találmánya

Korunk arcához: Eladom önmagam

Fiatalok munkája:

Felszabadulnak a régi falusi népkönyvtárak (J. B.) Péterfy László: Holnap leszek húsz éves (M. I.) A kévekötés. „Románia gazdasági válsága és kiútja”

Szemle:

A kath. nagygyülés és az egyetemi ifjúság. A reformátusok Marosvásárhelyi nagy hete. (L. D.) A népművészetért (J. B.) Az erdélyi tudomány iránya: orientálizmus (J. B.) Tudomány és érdekvédelem elválasztása

Apák és fiak:

Dr. Imre Lajos: Az ifjuság válsága (Ifj. Kristóf György). A jövő útja (László József). Dr. Makkai Sándor nyilatkozata. Spectátor: Az ifjúság megint frontol

A mi könyveink: Szilágyi András: Új pásztor. (Dr. Jancsó Elemér)

Egyesületi élet: A Sz. T. Ifjusági Bizottsága által kiirt szövetkezeti pályázat jury-je

1930. 8. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Falú-szeminárium felhivása

László Dezső: A hiányzó tizenöt korosztály

ifj. Zsombory László: Diáksegély akciók

Vargha Lajos: Hogy állithatunk fel egy diákotthont?

Fazekas Sándor: Életrevalóságunk fokmérője

Gagyi László: A falusi ifjuság és az új magyar intelligencia

Fazekas Sándor: A különböző fakultásbeliek egymáshoz való viszonya (Főiskolások problémái.)

Az Erdélyi Fiatalok első falusi előadásai

Az Erdélyi Fiatalok Désen

Korunk arcához: A „megtisztitott” Biblia

Szemle:

A Helikon középiskolai ir. tört.-i pályázatának eredménye (dr. Jancsó Elemér)

Fiatal magyarok:

A magyar tudomány határok feletti munkaközösségét hirdetik a sarlósok, Szegedi kis kalendárium a 1930. évre (Jancsó Béla). A Sarló kétéves munka programmja. A Sarló közegészségügyi kérdőive (J. B.), A diákvilág, Buday

Fiatalok munkája:

Demeter János és Demeter Béla könyve (Rohonyi Vilmos)

Apák és fiak:

Maradj! (B. L.)

Egyesületi élet: Unit. ifj. konferencia (Gyergyay Judit), Az IKE gyalui konferencia (László József) A Soli Deo Gloria kirándulása. Végzett társaink. A Székely Társ. Ifj. Biz. közgazdasági és társadalomtudományi szemináriuma

1930. 9–10. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Az Erdélyi Fiatalok egy éve

Kováts József: Az elveszített családi ház

B. Bányai László: Csík

Mikó Imre: Az ifjúsági szervezkedés társadalmi iránya

László József: Magyar Diákotthonért!

Orbán Endre: Diákszövetkezetet!

A diáksegélyezés öt éve

Főiskolások problémái:

Sükösd Pál: Miért kell minden főiskolásnak összetartania ?

Mikó Imre: A kolozsvári egyetem tíz éve és a kisebbségek

Az Erdélyi Fiatalok Nagyenyeden (Pogány Albert) .

Korunk arcához:

Szomorú magyar gyanakvás

Szemle:

Erdélyi képzőművészek kiállitása (Jancsó Béla); Dr. Sulyok és dr. Fritz: Erdélyi magyar évkönyv (Dr. Jancsó Elemér)

Főiskolai hallgatók szavaló-versenye (Jancsó Béla)

Falú-munka:

László Dezső: Világkép a falvak helyzetéről

Makkai Sándor nyilatkozata, Falúszemináriumunk és pályázatunk hírei

Fiatal magyarok:

Melius N. József: Levél Pozsonyból

Egyesületi élet

1931. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Debreczeni László: Liraiságunk

A kolozsvári magyar egyetemi hallgatók második emlékirata

Borbáth Dániel: A svájci egyetemi ifjúság problémái és az erdélyi fiatalok

Mikó Imre: A K.M.E.H.E.-től a Bólyai Körig

Ifjúsági egység felé

Rohonyi Vilmos: Az ifjúmunkásmentés kérdéséhez

Magyar főiskolai hallgatónők szervezkedése

Ifj. Fekete Domokos: Levél a falúból

Az Erdélyi Fiatalok kolozsvári bemutatkozó estélye

Falú-munka:

Az Erdélyi Fiatalok falúpályázatának eredménye (D. B.)

Az Erdélyi Fiatalok Kovásznán

A „ Kévekötés”

Az Erdélyi Fiatalok falúfüzetei

Hogyan fogadták az Erdélyi Fiatalokat?

Fiatal magyarok:

Albrecht D.: Az erdélyi magyar főiskolai hallgatóság (László József.)

Ifjúsági daloskönyv. (Ifj. Szabó Géza)

Kovács Endre: Világének

Egyesületi élet:

1931. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Járai István: Apák és fiak

Debreezeni László: A mai magyar kultúra a népművészet tükrében

László Ferencz: Egy tiz éves röpirat

ifj. Kovács Lajos: Az egyetemi hallgatók és a theológusok

Dr. Jancsó Elemér: Irodalmi szeminárium

Az Erdélyi Fiatalok Falu Szemináriumának megalakulása

Borbáth Dániel: A bár ifjúsága és a magyar jövendő

Falú pályázatunk népművészeti pályatételének nyertese

Falú-munka:

Dr. Roska Márton: Néprajzi feladatok Erdélyben (László Dezső)

A Róm. Kath. Népszövetség főiskolás szakosztálya falú-pályázatának eredménye

Apák és fiak:

Spectator: Az ifjuság válsága (Jancsó Béla)

A mi könyveink:

E. Stanley Jones: Krisztus India országútján (Máthé István)

Fiatalok munkája:

Világbéke

Koródi Ferenc nótái (Dánér Lajos)

Holló Ernő: Estéli utazás (Uzoni Lajos)

Fiatal magyarok:

A Prágai Főiskolás Cserkészkör alakulásához

Kötött szavaló-verseny magyar főiskolásoknak

Egyesületi élet:

1931. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Jancsó Béla: Magunk reviziója

Vámszer Géza: Az erdélyi szász ifjúság.

B. Bányai László: Nemzet, nemzetiség, kisebbség és az Európai Konföderáció

Kiss Árpád: Állitsuk fel az erdélyi magyar intelligencia kataszterét!

Fazekas Sándor: Hozzászólás az ifjúmunkáskérdéshez

Szemle:

A főiskolás ifjúság és a politikai pártok (László Dezső)

Egyesületi élet:

Szerkesztőség hirei:

1931. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Jancsó Elemér: A régi és az új magyarság harca

Szappanyos József: A bukaresti „Koós Ferencz Kör” Diákosztálya

Debreczeni László: Veszedelmek

Biró Sándor: A franca ifjúság gondolkozása

Meliusz N. József: A német ifjúság harca

Székelyföldi estélyeink:

László József: Az Erdélyi Fiatalok Csikszeredán és Gyergyószentmiklóson

Mikó Imre: Az Erdélyi Fiatalok Székelyudvarhelyen Oklándon

Szemle:

Az Erdélyi Fiatalok és az erdélyi magyar egyházak (László Dezső)

A mai európai fiatalság útja (Jancsó Béla)

A második főiskolás szavalóversenyhez (Jancsó Béla)

Falú-munka

Falúfejlődés (Szigethi Béla)

Egyesületi élet:

Szerkesztőség hirei:

1931. 5–6. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: A falú

Dr. Imre Lajos: A falú kulturális tényezői

Demeter János: A falú gazdasági szanálása

Dr. Demeter Jenő: Fontosabb népegészségügyi feladatok

Pálffy Károly: Kulturfeladataink

Demeter Béla: A román ifjúság falúmunkája

Dr. Paál Árpád: Gyallay Pap-Zsigmond tanulmánya a népről és az intelligenciáról

Ifj. Fekete Domokos: Az Erdélyi Fiatalok és a falú ifjúsága

Dr. Jancsó Elemér: Az Erdélyi Fiatalok Irodalmi Szemináriuma

Dr. Szilágyi Olivér: Az Erdélyi Fiatalok Marosvásárhelyen

Falú-munka

Balázs Ferenc: A falú jelentősége

Az Erdélyi Fiatalok falútanulmány pályázata

Venczel József, titkár: Az „Erdélyi Fiatalok” falúszemináriuma

Szemle:

Móricz Zsigmond és az erdélyi magyar ifjúság stb.

Fiatal magyarok

Fiatalok munkája

Egyesületi élet: Beszámolók

Szerkesztőség hirei

1931. 7. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Meghivó

Biró Sándor: Lehetünk urai a jövendőnknek?

László József: Diákavatás

Mikó Imre: Ifjúsági életünk szervezetei

Dr. Jancsó Elemér: Szociológiai nevelést az ifjúságnak

Balogh László: Mi lesz velünk?

Szemle

Falu munka

Egyesületi élet

1931. 8–10. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Csőd

Wass László: Az egész emberért

Kürtös Töhötöm : Jugoszláviai magyar ifjuság

Az Erdélyi Fiatalok Főiskolás konferenciája (B. S.)

Az Erdélyi Fiatalok munkája Temesváron (Tóth Zoltán)

Szemle

A mi könyveink

Falu munka

Fiatalok munkája

Egyesületi élet

1932. 1–2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Erdélyi fiatal magyarok kötelessége

László Dezső: Ghibu O. prof. könyve és az Erdélyi Fiatalok

Csákány Béla: Egyházaink szociális állásfoglalásai

Vita Zsigmond: Konzervativ marad-e Erdély

László Ferencz: Huszévesek és harmincévesek

Erdélyi fiatalok póstája, Szemle, Falu munka, Fiatalok munkája, Egyesületi élet, Erdélyi Fiatalok hirei.

1932. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Az Erdélyi Fiatalok világnézeti függetlenséget hirdet

Rohonyi Vilmos: Ujra kisért Középeurópa

H.: Az erdélyi fiatal nemzedék jövője

Demeter Béla: Az erdélyi magyarság osztálytagozódása és szervezkedése.

Hogyan látnak minket ? (Ankét I. Dr. Gál Kelemen és Spektator hozzászóllásai)

Jancsó Béla: Főiskolás kérdések egysége

Angyal Andor: A huszévesek és harminczévesek kérdéséhez

Fiatal magyarok, Erdélyi Fiatalok postája, A mi könyveink, Fiatalok munkája, Szemle, Apák és fiuk, Egyesületi élet, Erdélyi Fiatalok hirei, A szerkesztőség hirei.

1932. 5. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Jancsó Béla: Minden fiatal teljesitse kötelességét!

Balázs Ferencz: Kis társadalmak önellátása

Debreczeni L.: A finn falumunka kezdetei

Románia ifjusága a falu felé fordul (a román, szász, ukrán ifjúság és az Erdélyi Fiatalok falumunkája)

Erdélyi Fiatalok postája, Egyesületi élet, Erdélyi Fiatalok hirei

1932. 6. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László József

Tóth Zoltán: Helyzetjelentés a zsebfrontról

Mikó Imre: A főiskolai törvény és a magyar diákegyesület

Falu-munka, Fiatalok Munkája, A mi könyveink, Szemle, Egyesületi Élet

1933. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Negyedik évfolyamunk elé

László Dezső: Az erdélyi magyar ifjusági mozgalmak mérlege

Dr. Jancsó Béla: Határkőnél

Dr. Szilágyi Olivér: Intellektuelek a válaszuton

László Dezső: Nemzet és szociálizmus

Fogarasi Géza: Mi történt a Székelyek Kolozsvári Tár­saságában a főiskolás ifjusággal?

Hivó szó

A mi könyveink

Csillámok a homokban: A Pozsonyi Takarékpénztár jegyzőkönyve

Szemle

Erdélyi Fiatalok hirei

1933. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Az elsodort falu

Balázs Ferenc: A Hurkajuki Társaság utat mutat

Dr. Jancsó Béla: Gusti professzor és tanitványainak falumunkája

Baczó Gábor: A falu-munka mérlege

Váró György: A falumunka jövőbeli feladatai

Kérdőiv a falutanulmányozáshoz

Szabó Lajos: Járai István 1884—1933

Szemle

Csillámok a homokban

Dr. Parádi Kálmán: A diáksegélyezés ujabb lehetősége

Egyesületi Élet

1933. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Debreczeni László: Kós Károly ötven éves

Juhász István: Pusztul a magyarság!

Vita Zsigmond: Kulturális szervezkedésünk egysége

Öregek és fiatalok összefogása a magyar kultura továbbadása érdekében

Dr. Parádi Kálmán: Ahogy Hitler a nemzeti szocializmust látja

Körkép a főiskolás kérdésekről az uj tanév kezdetén

Szemle

1933. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Számadás

Kacsó Sándor: Uj székely társadalmi elrendeződés

Biró Sándor: Találkozás

Anyanyelvünk

Csillámok a homokban

A kisebbségi szolidaritás

Szemle

Főiskolás élet

1934. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Az új és a régi Erdélyi Fiatalok

Debreceni László: Új lépés előtt

Nagy Sándor: A regáti kérdés

Ifj. Barádi Ferenc: Erdélyi Katlan

Dr. Molnár Dénes: A székelység nemzeti vagyona és adóssága

Dr. Jancsó Béla: „Országépitő”

Anyanyelvünk (Nagy Géza)

Dr. Jancsó Elemér: Irodalom és társadalom

Biró Sándor: Az erdélyi történetírás feladatai

Tonk Emil: Az új főiskolás nemzedék feladatai

Az erdélyi kisebbségek kulturális élete (Biró S.)

Pályaválasztás — elhelyezkedés (Rohonyi Vilmos és Pálffy Miklós cikkei

Szemle (Vita Zsigmond, Nagy Ernő cikkei)

1934. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Reálisan látó nagy magyarok családfája

Vita Sándor: Az erdélyi magyar fogyasztási szövetkezeti mozgalom

Dr. Oberding József: Az erdélyi magyar hitelszövetkezeti mozgalom

Dr. Jancsó Elemér: Társadalmi kérdések az irodalomban

Sysiphus: Egy erdélyi város

Balázs Ferenc: Népuralom vagy párturalom?

Debreceni László: Szempontok a falu igazi megismeréséhez

Pálffy Károly: Földmíves ifjuságunk

Dr. Jancsó Béla: Falu-monográfiák

Főiskolás élet. A Székely Társaság Főisk. Szakosztálya és az új főiskolás élet (Erdő János)

Pályaválasztás — elhelyezkedés Pályaválasztási tanácsadó (László Dezső)

Szemle (Dr. Fogarasi Géza, Vita Zsigmond és B. S. közleményei)

1934. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Jancsó Béla: A végzett ifjuság kérdéseinek tükrében

Dr. Ferenczi Sándor: Az erdélyi fiatal magyar tanárnemzedék és a „Capacitate” vizsga

Baczó Gábor: A kolozsvári magyar ügyvédjelöltek néhány kérdése.

Dr. Györke Árpád és ifj. Dr. Gspann Károly: A fiatal erdélyi magyar orvosi nemzedék elhelyezkedésének kérdése

Ifj. Parádi Ferenc: A kisebbségi gyógyszerészek mai és holnapi lehetőségei

Debreczeni László: Gyökérbajok az iskoláztatásban

Kárpáti Lajos: Az,,Aranyosszéki tervek” és AVE

Nagy János: A brassói „Ágisz”

Uj magyarság: Csaba Rezső: Szabó Dezső, Dr. Jancsó Béla: Szabó Dezső-Füzetek, Németh László: „Debreczeni Káté”-ja

Főiskolás élet: László András: A Sz. T. Főiskolás Szakosztályának munkaterve, főiskolás egyesületi hirek

Csillámok a homokban, Erdélyi magyar ifjuság. Szemle. Nagy Ö., Vita Zs., B. S. stb. cikkei.

1934. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Az élen

Dr. Schmidt Béla: Hozzászólás a fiatal erdélyi magyar orvosi nemzedék elhelyezkedésének kérdéséhez

Dr. Kiss Árpád: A jogvégzett fiatalság lehetőségei

Gagyi László: A pusztuló magyar tanitóság

Gyarmathy Árpád: Felsőkereskedelmi iskolát és akadémiát végzett ifjak elhelyezkedési lehetőségei

Dr. Récsey Lajos: Erdélyi magyar okl. gazdász-ifjak elhelyezkedési lehetőségei

Erdő János: A népfőiskola jelentősége népünk életében

Az erdélyi magyar népegészségügy első lépései; Magyar Népegészségügyi Szemle (Tonk Emil), Egészségügyi Tanácsadó az erdélyi magyar nép számára (Dr. Parádi Kálmán)

Főiskolás élet:

A bukaresti magyar diákkérdés, Az 1935. évi diákbál tisztikara és főrendezői, a D. F. E. F. Sz., IKE, Majláth- kör, Sz. T. F. Sz. hirei, az E. F. konferenciája és főiskolás versenye

Szemle:

A könyvnélküli falu (Nagy Ö.), Szerb A. irodalomtörténete (Vita Zs.), Gagyi L. regénye (L. D.), Oberding: A modern szövetkezeti mozgalom (Dr. Nagy Zoltán)

1935. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Elmélet és gyakorlat

Biró Sándor: II. Rákóczi Ferencz

Dr. Jancsó Béla: Szabó Dezső és Szekfű Gyula

Végzettek továbbképzése:

Pataky József: Tanárok továbbképzése

Dr. László Ferencz: Jogászok továbbképzése

Korunk arcához:

László Dezső: Rosszindulat vagy tudatlanság?

Brüll Emánuel: A nép nyelvének kincsei

Debitzky István: A Koós Ferencz kör Diákosztályának tiz éves története

Pályázatunk mérlege (Sz. Szász István)

Újmagyarság: 3 és 4-5. Szabó Dezső Fűzetek (Biró János)

Szemle, Főiskolás élet, az Erdélyi Fiatalok hirei

1935. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Ábel

Dr. Jancsó Béla: Vádak az erdélyi irodalom ellen

Vita Zsigmond: László Dezső: A siető ember

Ifj. Parádi Ferenc: Henchidától Bonchidáig

Új magyarság:

Váró György: Szabó Dezső-Fűzetek 6—9 szám

Vita Zsigmond: A Tanu harca egy uj magyarságért

Márkó József: A „Magyar Ut”

Szemle: Elfelejtettük, Szuomi, Szabó T. Attila könyve, Li- ber Miserorum (D. L.), Dr. Jancsó Elemér könyve (Biró S.), Helyreigazitások (László D.), Magyar Figyelő (Kiss Z.)

Pályaválasztás — elhelyezkedés: Gazdasági szakelőadók, Hozzászólás a jogász problémához stb.

Korunk arcához, Erdélyi Fiatalok hirei.

1935. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Huszár Kálmán: Uj magyar közszellem felé

László Dezső: A kisebbségi élet

Biró Sándor: A Kossuth-kérdés

Orbán Endre: Segitsen magán az ifjuság

Brandt József: Mérnökök kérdései

Korunk arcához

Új magyarság:

Dr. Buday György: A Szegedi Fiatalok

Falumunka:

Sz. Szász István: Az „Astra” falumunkája

Márkó József: A romániai német ifjuság munkatáborában

Hasznos könyvtár

Szemle

Csillámok a homokban

Főiskolás élet

1935. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Jancsó Béla: Ahogy lehet

Balázs Ferenc: Isten völgye

Dr. Pongrác Kálmán: Reformmozgalom

Korunk arcához

Szemle: Illyés Elemér, Dr. Farkas Sándor, Szathmáry Jenő, L. D. közleményei

Főiskolás élet

1936. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Cselekvő erdélyi ifjúság

Balázs Ferenc: Kapitálizmus és Szociálizmus

Dr. Parádi Kálmán: Kisgazdaság, vagy nagygazdaság?

Matolcsy Mátyás: A magyarországi földkérdés

Rózsa T. Lajos: A magyar „ifj. katolicizmus”

Dr. Váró György: Román falu-munka

Szemle: Vita Zsigmond, Dr. J. B., B. S., Tóth Kálmán. L. G., Dr. N. J., B. J. közleményei

Főiskolás élet

1936. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: A rög alatt

A pályaválasztás egyéni és társadalmi kérdése

Dr. Török Bálint: Az ifjuság a gazdasági pályán

Dr. László Tibor: Az állatorvosi pályáról

Dr. Jancsó Béla: Az orvosi pályaválasztás akadályai

Biró Sándor: A fiatal magyar tanárnemzedék kérdései

Dr. László Ferenc: A jogászok elhelyezkedési kilátásai

Kóréh Béla: Statisztikai adatok a helyi egyetemről

Szavak és tettek: A Hitel ellentmondásai

Korunk arcához: „A rög alatt” és a görény bűz

Szemle: A Makkai rejtély

Dr. Jancsó Ödön Csutak Vilmos Egy eszme indul...

1936. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szükségletek mértéke szerint

László Dezső: Kisebbségi művelődésünk ügye

Pálffy K.: A kisebbségi népnevelés erkölcsi vonatkozásai

Tonk Emil: Szociális betegségek Transilvaniában

Csillámok a homokban

Kosztolányi Dezső

Főiskolás élet

Szemle

1937. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

„Mélyebb és tartalmasabb életet.” (Debreczeni László.)

„A nemzet, mely elfelejtette nyelvét, elvesztette önmagát.” (Dsida Jenő.)

Országunk minden lakósára évi 48 liter alkoholfogyasztás esik.” (Tonk Emil.)

A Puszták népe és a Tardi helyzet. (Tóth Z.)

Együttélő népek.

Fővárosi magyar főiskolások. Magyar Diákbál.

1937. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Balázs Ferenc

Bomlás, vagy egység? (László Dezső.)

A „Nem lehet” vita margójára.

Új könyv Petőfiről (Szabédi László).

Szabó Dezső, az építő. (Korponay L.)

A Viharsarok (Szabó L) és a Néma forradalom (L. D.)

Halottak, akik élnek. – Élet és művészet. – Népegészség és orvosellátás, – Gazdaság és filozófia. (Tóth Kálmán). – Magyar fiúk a stâneştii tanfolyamon. – Német munkatáborok (Balogh L.) – A Concordia (Nagy L

1937. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Az erdélyi élet útja. (László Dezső.)

Az erdélyi nevelés alaptörvényei. (Biró Sándor.)

Az ifjúsági kérdés: a kisebbségi kérdés. (László Dezső.)

Fiatal tanáraink „capacitate”-vizsgája nemcsak tanárainknak, hanem iskoláinknak is legsúlyosabb kérdése. (Denderle József.)

A Vásárhelyi Találkozó. Nyilatkozat.

A Gusti-féle falumunka rendszere. (Jancsó Béla dr.)

Koós Kovács István. (Szabó Lajos.)

Makkai Sándor új könyve. (Simon Károly), Utak és lehőségek. (Kállay Ernő.) Magunk reviziója.

1937. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kovács Dezsőné

Az iskolán kivüli nevelés: társadalom nevelés (Pálffy Károly).

A gyógyszerészek elhelyezkedési lehetőségei (Ifj. Dr. Parádi Ferenc).

Hány ügyvédjelöltünk van? (Zsombory László).

József Attila (Ádám Zsigmond).

A főiskolás törvény fontos rendelkezései – Jogi segély könyvtár (Kocsis János).

1938. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Az elfelejtett Kölcsey (Dr. Jancsó B )

Világnézetünk apológiája (László D.)

Egy középiskolánk társadalmi kérdései. (Simon Károly.)

Világgazdasági rendszereink (Tóth Kálmán.)

A vérbaj társadalmi jelentősége (Dr. Bakk Elek)

Egy öntudatos kisebbség: Suomi (Kodolányi J.) – A finn mezőgazdaság (Parádi Ferenc)

Mégegyszer a Tg.-Mureş-i Találkozó

Ismeretlen értékeink: Kákonyi József (Bajkó Erzsébet)

Szemle: (B. S.), Biróné Váró Éva, Ádám Zsigmond cikkei.

1938. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Balázs Ferenc transzilvánizmusa (László D.)

Dsida Jenő

„Légy már legenda” (Biróné Váró Éva)

Bözödi György székely monográfiájáról (Dr. Jancsó B.)

Szabó Dezső nyiltlevele „A magyar miniszterelnökhöz”

Szabó Dezső itélete jogerőssé vált

Pályaválasztási tanácsadó az elhelyezkedési lehetőségek alapján (Denderle József, ifj. dr. Parádi Ferenc, dr. Hexner Béla, Knizsek Ferenc, Dr. Jancsó Béla, Dr.Török Bálint, Dr. László Tibor, Dr. Bereczky Ernő és Dizmacs

A „fiatal írók” mozgalmához

Szemle

1938. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tíz év (Dr. Jancsó B )

Az egyetemi egyesület kérdése (Dr. Vargha Lajos).

A főiskolás és végzett ifjúság kérdései (Szász Kálmán, Biró Sándor, Dr. med. cikkei)

A tüdővész Romániában (Dr. Parádi K.)

„A tartományok statisztikája” (Simon K).

Matolcsy: Új élet a magyar földön (László D).

Az erdélyi könyvtermelés statisztikája (Szabó Lajos).

Magunk reviziója.

Szemle. (Tóth Zoltán, Dr. Szilágyi Olivér, Dr. Jancsó B. közleményei).

1939. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ady (Dr. Jancsó B )

Ady, a költő-jós (Biróné Váró Éva).

Új erdélyi tájékozódás (László Dezső).

Huszéves visszapillantás (Biró S.).

A romániai magyar orvosellátás (Dr. Bódis Gáspár).

A nép és az intelligencia

Szabó Dezső-jubileum elé.

1939. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó Dezső gondolatrendszere. (Dr. Jancsó Béla.)

Szabó Dezső művelődéspolitikája. (László Dezső.)

Szabó Dezső gondolatai a középiskolai nevelésről. (Biró Sándor.)

Visszapillantás Az elsodort falura. (Nagy Sándor.)

Szabó Dezső Kolozsvárt.

1939. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Móricz Zsigmond.

Dr. Györffy István

Tudományos életünk elsorvadása. (Debreczeni László.)

Az új középiskolai törvény. (Biró Sándor.)

Az erdélyi magyarság intézményei. (Máté Ákos.)

Első évesek az egyetemen.

A finn középiskolákról.

Szemle.

Könyvek.

Lezárjuk tizedik évfolyamunkat.

1940. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

A második évtized küszöbén – Széchenyi gondolataiból.

Biró Sándor: Mátyás, az államférfi.

Dr. Jancsó Elemér: Mátyás művelődéspolitikája.

Halottak, akik élnek; Mailáth.

Szemle: Vámszer G.: Szakadát (Szabó Bálint), A magyar színjátszás jubileumához (Ifj. Kós Károly).

Mindennapok felett: Rodin, Eminescu, Munkácsy jubileumai.

Ifjúsági élet: Kállay Ernő: A Nemzeti Diákarcvonal.

1940. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Orbán Balázs (Debreczeni László)

Bardóci Benkő József (Bíró Sándor)

Mikes Kelemen

Márton Ferenc halála – János Zsigmond jubileuma

Szemle: F. László Marcella

Krisfóf emlékkönyv (L. D.) Erdélyi ritkaságok (Simon Károly), Domokos Pál Péter csángó balladakönyve (Szabó Géza).

Ifjúsági élet: Dizmacsek Tibor és Mezei Lajos cikkei

 
 
kapcsolódók
» a folyóiratról
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék